Risico’s in kaart brengen & de gevaren beheersen HACCP

Het waarborgen van voedselveiligheid is van essentieel belang in onze maatschappij, zowel voor consumenten als voor bedrijven binnen de voedingssector.

Heeft u een bedrijf in de voedingssector? Dan kan onze scan u helpen om inzicht te krijgen in de relevante wet- en regelgeving. Doe onze ondernemersscan!

De veiligheid van voedingsmiddelen wordt bedreigd door schadelijke stoffen die mogelijk in de producten kunnen belanden. Zo kunnen bacteriën zowel bederf veroorzaken als leiden tot levensbedreigende situaties. Dit is natuurlijk iets wat bedrijven in de voedingssector koste wat kost willen vermijden. Dit kan bereikt worden door strikte naleving van de hygiëneregels - volgens het basisvoorwaardenprogramma - en door de implementatie van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Het toepassen van HACCP is wettelijk verplicht volgens de Europese Hygiëneverordening (Verordening 852/2004) en is gebaseerd op de principes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius. Bovendien zijn operatoren actief in de voedingssector verplicht over een autocontrolesysteem (ACS) te beschikken. Dit systeem heeft als doel om alle gevaren doorheen het productie-, verwerkings- en distributieproces te beheersen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert of bedrijven HACCP en een autocontrolesysteem (ACS) hebben toegepast en op de naleving ervan in het gehele bedrijf.

Bedrijven worden beoordeeld op voedselveiligheid enerzijds via de controle van het FAVV en anderzijds via certificering. Er bestaan verschillende standaarden voor certificering, zoals BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard) en FSSC (Food Safety System Certification). Deze standaarden hebben over het algemeen weinig inhoudelijke verschillen, maar BRC en IFS zijn vooral bedoeld voor producenten van consumentenproducten. In tegenstelling tot FSSC dat ook geschikt is voor bedrijven die agrarische producten verwerken tot grondstoffen voor de bereiding van voedingsmiddelen. Hoewel certificering niet wettelijk verplicht is, wordt het beschouwd als algemene vereiste voor professionele bedrijven in de voedingssector.

Bij Précon staan onze consultants klaar om al uw vragen over voedselveiligheid, wetgeving en certificering, HACCP en hygiëneregels te beantwoorden.

Onze aanpak

Wij ondersteunen uw bedrijf bij het implementeren van de hygiëneregels en HACCP. Met onze uitgebreide kennis brengen we in kaart welke wetgeving en gevaren voor uw bedrijf van belang zijn. Op basis van deze inventarisatie voeren we een gevarenanalyse uit en stellen we een HACCP-plan op.

Een cruciale eerste stap voor het HACCP-team is de training van de teamleden. We bieden training aan voor de leden van het HACCP-team (level 3) en voor de leiders van het HACCP-team (level 4). Daarnaast verzorgen we specifieke trainingen voor productiemedewerkers, bijvoorbeeld over metaaldetectie en over allergenen.

Scan bedrijven in de voedingssector

HACCP is verplicht voor alle bedrijven actief in de voedingssector. De bedrijven zijn verplicht de voedselveiligheid te garanderen van de producten die ze produceren, verwerken, verpakken, opslaan, transporteren of verhandelen. Dit vereist naleving van hygiëneregels volgens het basisvoorwaardenprogramma en uitvoering van een gevaren- en risicoanalyse volgens de HACCP-methode.

Neem contact op
Of bel ons op +32 (0)3 616 08 69

Veelgestelde vragen

Waarvoor staat HACCP?
HACCP staat voor ‘Hazard Analysis Critical Control Points’. Het is een methode met als doel de veiligheid van voedingsmiddelen te waarborgen, waarbij 7 basisprincipes worden toegepast die zijn vastgelegd in de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius is een verzameling van standaarden voor voedingsmiddelen die wordt beheerd door de World Health Organization (WHO) en de Food and Agricultural Organisation (FAO). Het toepassen van HACCP is wettelijk verplicht voor alle voedingsmiddelenbedrijven in de Europese Unie. De EU-wetgeving is grotendeels gebaseerd op de standaarden in de Codex Alimentarius.
Wat is HACCP?
HACCP is een methode die binnen een bedrijf wordt toegepast om na te denken over schadelijke stoffen die in de producten terecht zouden kunnen komen. Deze schadelijke stoffen worden gevaren genoemd. De HACCP-gevarenanalyse evalueert welke risico’s deze gevaren vormen voor de gezondheid van de consument. Vervolgens worden maatregelen genomen om deze risico’s te minimaliseren. Het geheel van maatregelen en bijbehorende controles wordt het HACCP-plan genoemd.
Wat zijn de 7 principes van HACCP?
De 7 basisprincipes van HACCP:
1. Identificeer alle potentiële gevaren en bepaal de signifcante gevaren. Stel benodigde maatregelen vast die nodig zijn om het gevaar te beheersen.
2. Definieer de kritische beheerspunten (CCP's).
3. Bepaal de kritische grenswaarden per CCP.
4. Definieer hoe de kritische grenzen van een CCP’s worden bewaakt.
5. Documenteer de corrigerende maatregelen voor elke CCP.
6. Pas verificatie toe.
7. Houd documentatie en registraties bij.
Is certificering van een bedrijf verplicht?
Het toepassen van HACCP en een autocontrolesysteem (ACS) is een wettelijke verplichting, echter is certificering van een bedrijf niet verplicht.
De verplichting om HACCP toe te passen is vastgelegd in Europese wetgeving en is van toepassing voor alle bedrijven die produceren, verwerken, distribueren of verhandelen. Hoewel certificering niet verplicht is, wordt het wel vaak vereist door de afnemers van producten. In de praktijk zijn vrijwel alle bedrijven gecertificeerd, inclusief dienstverleners zoals transportbedrijven en handelsondernemingen. Het certificaat wordt vaak beschouwd als een “license to operate”.
Welke organisatie houdt toezicht op de HACCP-regels?
In België houdt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) toezicht op de naleving van de regels rondom veilige voedselproductie, distributie en verkoop.
Toon alle veelgestelde vragen

Stel uw vraag online

Contactgegevens

Onze professionals helpen u graag

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Kantoor België is verhuisd! Het nieuwe adres is: Franklin Rooseveltplaats 12 bus 6, 8ste verdieping, 2060 Antwerpen

X