Een Mystery Guest van Précon Food Defense Test

IFS Food versie 7 (en steeds meer andere GFSI-normen) eist dat bedrijven de effectiviteit van hun Food Defense maatregelen testen. Maar hoe gaat u dit nu doen? Précon heeft een oplossing voor u. De Mystery Shopper kende u alvast wel. Deze Mystery Guest test de klantvriendelijkheid bij winkelketens. Om te testen of uw bedrijf voldoet aan de normeis, gaat Précon dit testen door een Mystery Guest te sturen. Wij gaan dus “inbreken” bij uw bedrijf, uiteraard wel op aanvraag en in overleg met uw kwaliteitsmanager.
Précon voerde deze Food Defense test al uit bij verschillende bedrijven. Samen met onze klanten (die gezien de gevoelige informatie anoniem wensen te blijven), geven we zo vorm aan deze normeis.

Doelstelling

Testen of de genomen Food Defense maatregelen voldoende zijn. Samen met Précon heeft de klant bepaald wat er tijdens het bezoek van de Mystery Guest zeker duidelijk moet worden. Zijn de genomen fysieke maatregelen (zoals toegang door middel van een batch) effectief? Is er voldoende bewustzijn is bij medewerkers op het gebied van Food Defense?

Aanpak

De consultant van Précon stemt, voorafgaand aan de Food Defense test,  met uw kwaliteitsverantwoordelijke het scenario af. Er wordt besproken aan welke randvoorwaarden het bezoek van de Mystery Guest dient te voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voldoen aan het hygiënereglement en wat te doen bij ontmaskering van de Mystery Guest.

Om de test zo goed mogelijk te laten verlopen is er één vaste contactpersoon voor onze consultant bij u. Zij leggen samen de datum van de test vast. Voor de rest is er niemand binnen het bedrijf hierover geïnformeerd.

Op de afgesproken datum probeert de consultant van Précon toegang te verkrijgen tot de bedrijfsruimten. Nadat er toegang verkregen is tot de productieruimtes of magazijnen wordt het aanspreek gedrag van de medewerkers geobserveerd. Het is de bedoeling dat medewerkers een onbekende aanspreken op zijn/haar aanwezigheid.

Na afloop van de Food Defense test worden de bevindingen direct besproken met de contactpersoon en indien gewenst ook met andere directieleden. De mogelijkheden tot verbetering worden vastgelegd en met u besproken. Aan de hand daarvan kan u, samen met Précon, verbeteringstrajecten inzetten.

Onze ervaringen

Wat kwamen we zoal tegen tijdens onze verschillende Food Defense testen?
Tijdens de test kon de Mystery Guest toegang krijgen tot de productieruimten, doordat bij meerdere deuren het batch-systeem buiten werking was. Een medewerker bij de personeelsingang deed behulpzaam de deur open voor de Mystery Guest. Vaak laat de aanspreekcultuur te wensen over en kan de Mystery Guest in verschillende bedrijfsruimtes rond lopen zonder aangesproken te worden door de medewerkers.

Feedback van onze klanten

  • “Het bezoek van de Mystery Guest heeft ons duidelijk gemaakt dat de Food Defense maatregelen onvoldoende effectief zijn. Zowel de fysieke maatregelen als het bewustzijn bij medewerkers zijn een aandachtspunt voor ons.”
  • “Er is, naar aanleiding van de Food Defense test, een project gestart om het bewustzijn van medewerkers te vergroten. Een van de onderdelen daarvan is dat we met Précon een training Food Defense voor onze medewerkers hebben verzorgd. Volgend jaar zal een nieuwe Mystery Guest test worden uitgevoerd, om na te gaan of de verbeteringen gewerkt hebben en de genomen maatregelen nu voldoende effectief blijken.”

Vragen of meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over hoe we in uw bedrijf de effectiviteit van de Food Defense maatregelen kunnen testen, neem dan contact met ons op via +3211269907 of mail ons: info@precon.group.

Betrokken Professionals

Stel uw vraag online

Stel uw vraag online

Altijd op de hoogte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief