21 februari 2023

De nieuwe BRCGS en IFS, wat brengen zij ons?

De vernieuwingen in de Codex Alimentarius en het Global Food Safety Initiative (GFSI) zorgen voor een grondige update van de gekende standaarden. BRCGS 9 is gepubliceerd, de certificering voor Versie 9 gaat van start op 1 februari 2023 de definitieve versie van IFS 8 komt er snel aan. Ook andere standaarden zullen in 2023 een update krijgen (zoals de IFS Global market foods) Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Het verbeteren van de voedselveiligheidscultuur is niet nieuw. Dat medewerkers bekend zijn met de manier waarop een haarnetje wordt gedragen, betekent immers nog niet dat dit ook zo gebeurt. Gedrag speelt hier een grote rol, ook kennis heeft een invloed op de food safety culture in het bedrijf. Vaak vormt de food safety culture zich onbewust. Het veranderen van die cultuur kan lastig zijn, maar niet onmogelijk.

Positieve open cultuur

Als de kwaliteitsafdeling de enige personen zijn die het voortouw nemen in een positieve bedrijfscultuur, is dit gedoemd te mislukken. Ook het management moet achter de veranderingen staan en deze mee promoten. Goed voorbeeld doet goed volgen, en vanuit de wil om aan te sluiten bij de groep zullen medewerkers dit gedrag als vanzelfsprekend overnemen. Een positieve open cultuur met opbouwende kritiek leidt tot minder fouten en verbetert de sfeer. Waardoor medewerkers meer geneigd zijn om te blijven, wat in deze tijd niet onbelangrijk is.

Eisen aan de voedselveiligheidscultuur zijn al in eerdere versies van BRCGS en IFS geïntroduceerd. Nu wordt specifieker aangegeven dat er aan verbetering moet worden gewerkt. Het management moet cultuurverbetering initiëren, ondersteunen en volgen. In de audits wordt hiernaar gevraagd.

grote aantal wisselingen van personeel verhoogt de kans op fouten. Voor CCP’s is het al gebruikelijk dat medewerkers worden getraind. BRCGS en IFS eisen nu ook dat belangrijke basisvoorwaarden en controles aantoonbaar worden uitgevoerd door competente medewerkers. Analyses voor HACCP, voedselfraude en food defense moeten worden opgezet en onderhouden door competente medewerkers. Alle medewerkers, ook tijdelijke werknemers en externen, dienen vooraf getraind te worden op hun taken en op de relevante hygiëneregels.

“Als de medewerkers van de kwaliteitsafdeling de enige personen zijn die het voortouw nemen is dit gedoemd te mislukken.”

Validatie: HACCP-plan

In de 2020-versie van de General Principles of Food Hygiene (GPFH) van de Codex Alimentarius speelt validatie een grote rol. In de voorgaande versie was validatie gericht op beheersmaatregelen en kritische limieten, in de nieuwe versie wordt validatie betrokken op het HACCP-plan als geheel. Er moet worden beoordeeld of het plan in staat is de veiligheid van de producten te garanderen. De validatie is dan gericht op de identificatie van gevaren, kritische controlepunten, kritische limieten, beheersmaatregelen, monitoring, corrigerende maatregelen en verificatie. Kortweg een grondige validatie van het hele HACCP-plan.

Nieuwe GPFH: Basisvoorwaarden worden belangrijker

In de nieuwe GPFH wordt aangegeven dat sommige basisvoorwaarden een grotere bijdrage leveren aan de voedselveiligheid dan andere. Deze basisvoorwaarden worden aangeduid als “ GHP’s that require greater attention”. In lijn hiermee stelt BRCGS nu dat validatie ook van belang is voor basisvoorwaarden die zijn gericht op specifieke gevaren. Hierbij kan het gaan over bijvoorbeeld het reinigingsprogramma en het gescheiden houden van allergenen.

In BRCGS is nu ook de commissioning (inbedrijfstelling) van nieuwe apparatuur opgenomen. Deze commissioning beoogt de veiligheid en kwaliteit te borgen van de eerste productieruns met nieuwe machines. Ook de draftversie van IFS 8 kent een dergelijke eis. Daarnaast hecht de standaard een groot belang aan de validatie van onder meer de houdbaarheid van producten, de bereidingsvoorschriften, de informatie over voedingswaarde, de geschiktheid van de verpakking en van procedures voor herverwerking (rework). De recalls op ethyleenoxide maakten weer eens duidelijk dat de veiligheid van grondstoffen een aanzienlijk risico vormt. Procedures voor grondstoffen en leveranciers worden in BRCGS dan ook gezien als fundamenteel. IFS kent een knock-out-criterium voor het beschikken over specificaties van de grondstoffen.

Gevarenanalyse grondstoffen

BRCGS verlangt een beoordeling van de gevaren in grondstoffen en verpakkingsmaterialen inclusief de mogelijkheid op fraude. De goedkeuring van leveranciers moet gebaseerd zijn op GFSI-erkende certificering of op een leveranciersaudit. Een vragenlijst kan volstaan, maar alleen in geval van lage risico’s. De acceptatie van grondstoffen dient te bestaan uit het afnemen van monsters en analyse of visuele inspectie bij ontvangst of een analysecertificaat bij elke levering. Verpakkingsmaterialen moeten worden geleverd met een verklaring van conformiteit. De draft-versie van IFS 8 kent ook een dergelijke benadering, maar gaat niet zo ver als BRCGS.

Een gevarenanalyse op grondstoffen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel bedrijven kennen de gevaren in de eigen processen goed, maar voor de grondstoffen ligt dit wel anders. In Europese verordeningen zoals 1881/2006 en 2073/2005 staat een groot aantal combinaties van gevaren en grondstoffen, en verordening 2019/1793 voegt daar nog het land van herkomst aan toe. Het bijhouden van deze wetgeving is geen sinecure en voor bedrijven met samengestelde consumentenproducten is dit een vrijwel onmogelijke opgave. De gevarenanalyse bestaat dan zomaar uit enkele honderden, zo niet meer dan duizend regels. Vervolgens is het een hele uitdaging om, op basis van deze analyse, een plan te maken voor de verificatie van de veiligheid van grondstoffen. De kosten van zo’n plan lopen nogal op en de bijdrage aan de risicobeheersing is vaak niet echt duidelijk.

“Veel bedrijven kennen de gevaren in de eigen processen goed, maar voor de grondstoffen ligt dit anders.”

Nieuwe softwaretool: GINO

Een database met de wettelijke eisen voor de verschillende gevaren kan uitkomst bieden. Maar een database alleen helpt nog niet echt. Het inschatten van risico’s, het verwerken van wijzigingen en de megagrote bestanden blijven. In 2023 lanceert Précon daarom een nieuwe softwaretool, GINO genaamd. Deze software biedt de gebruiker direct inzicht in de gevaren van grondstoffen en in de actuele risico’s. Met een instelbaar beslismodel maakt GINO vervolgens een verificatieplan dat per grondstof en per leverancier de verificatieactie aangeeft. Voor Précon en haar klanten is dit een belangrijke stap in de verdere versterking van de voedselveiligheid.

Meer weten?

Précon Food Consultants adviseert u graag over de best passende certificering voor uw bedrijf. We bieden ondersteuning voor het uitschrijven van procedures tot het opvolgen en begeleiden van de certificering. Of wilt u meer informatie over de nieuwe BRCGS? Kijk dan op de trainingspagina BRCGS Food versie 9.

U kunt ons steeds bereken via: info@precon-food.be of +32 (0)11 26 99 07.

Auteur

Anne Marij Kramer-Koster
Anne Marij Kramer-Koster

Inschrijven nieuwsbrief Blijf op de hoogte